Over ons

Lambertus Hendricus van Baaren (1888-1964) en Josephina Francisca van Baaren (1890-1959)In 1956 richtten de sociaal bewogen Utrechters Lambertus Hendricus van Baaren (1888-1964) en zijn zuster Josephina Francisca van Baaren (1890-1959) de Van Baaren Stichting en de Van Baaren Museumstichting op.

Doel van de Van Baaren Stichting was het uit de onroerend goed handel afkomstige kapitaal te bestemmen voor de huisvesting van in Utrecht wonende bejaarden en de ondersteuning van grote gezinnen.

Van Baaren Museumstichting

Van Baaren MuseumstichtingDe Van Baaren Museumstichting had tot taak hun bijzondere kunstcollectie die zij in de loop der jaren hadden verzameld in hun ouderlijk huis aan de Oude Gracht 317 onder te brengen in een museum. Vanaf 1967 tot 1980 is deze collectie, bestaande uit ruim 400 vnl. Franse en Nederlandse kunstwerken uit de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, tentoongesteld in hun ouderlijk huis. In 1980 werd de collectie in langdurig bruikleen afgestaan aan het Centraal Museum te Utrecht.

In dit museum wordt een gedeelte van de collectie in periodiek wisselende opstelling getoond. Geregeld verzorgt het Centraal Museum bruiklenen uit deze collectie aan musea in binnen- en buitenland.

Bekijk de video Bekijk de collectie

Bestuur

Waarnemend Voorzitter Ir. L.B. Wevers  
Penningmeester Drs. P.H.B. Pennekamp  
Bestuurssecretaris R.A.B. Trum  
Bestuurslid Drs. W.A.G. Van Grimbergen  
Bestuurslid Mr. drs. M. Jonkman  
     

De Van Baaren Stichting en de Van Baaren Museumstichting vallen onder hetzelfde bestuur en hebben een ANBI-status. De Van Baaren Stichting neemt deel aan de Stichting Noodhulp Utrecht en is lid van het samenwerkingsverband van vermogensstichtingen, de FIN. De ANBI gegevens zijn vermeld op https://fondseninnederland.nl/fonds/van-baaren-stichting 

Nevenfuncties bestuursleden 2022

     
Drs. P.H.B. Pennekamp

1.Penningmeester R.K. parochie St Jan de Doper, Gouda

2.Bestuurslid R.K.parochie H.Bartholomeus, Schoonhoven

3.Bestuurslid R.K.parochie H.Barnabas, Haastrecht

4.Penningmeester Cie Investituur, Orde van de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem

5.Penningmeester Prinses Maxima Centrum Foundation, tevens lid cie beleggingen

6.Secretaris Stichting Noodhulp Utrecht

7.Docent Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

8.Voorzitter Stichting Special Arts

9.Lid Raad van Advies Inspectie Justitie & Veiligheid

10.Inschrijving KvK: PHB Pennekamp advies

 
R.A.B. Trum

1. Voorzitter Stichting Hof van Brederode Vianen

 
Drs. W.A.G. van Grimbergen

1.Directeur Groot Aandeelhouder Van Grimbergen Management bv

 
Ir. L.B. Wevers

1.L.B.Wevers Beheer bv, bestuurder

2.Bestuurslid Lisman van Raaij Stichting, Nieuwersluis

3.Bestuurslid Adriaan Stichting, Nieuwersluis

4.Bestuurslid Stichting Buitenplaats Heemstede, Houten 

5.Docent Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, postdoctorale opleiding Bouwhistorie en Restauratie

 
Mr. drs. M. Jonkman

1.Bestuurslid European Society for Nineteenth-Century Art

2.Bestuurslid Stichting Siebe Johannes ten Cate

3.Docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam

Home Over ons

© 2023 Van Baaren Stichting