Over ons

Lambertus Hendricus van Baaren (1888-1964) en Josephina Francisca van Baaren (1890-1959)In 1956 richtten de sociaal bewogen Utrechters Lambertus Hendricus van Baaren (1888-1964) en zijn zuster Josephina Francisca van Baaren (1890-1959) de Van Baaren Stichting en de Van Baaren Museumstichting op.

Doel van de Van Baaren Stichting was het uit de onroerend goed handel afkomstige kapitaal te bestemmen voor de huisvesting van in Utrecht wonende bejaarden en de ondersteuning van grote gezinnen.

Van Baaren Museumstichting

Van Baaren MuseumstichtingDe Van Baaren Museumstichting had tot taak hun bijzondere kunstcollectie die zij in de loop der jaren hadden verzameld in hun ouderlijk huis aan de Oude Gracht 317 onder te brengen in een museum. Vanaf 1967 tot 1980 is deze collectie, bestaande uit ruim 400 vnl. Franse en Nederlandse kunstwerken uit de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, tentoongesteld in hun ouderlijk huis. In 1980 werd de collectie in langdurig bruikleen afgestaan aan het Centraal Museum te Utrecht.

In dit museum wordt een gedeelte van de collectie in periodiek wisselende opstelling getoond. Geregeld verzorgt het Centraal Museum bruiklenen uit deze collectie aan musea in binnen- en buitenland.

Bekijk de video Bekijk de collectie

Bestuur

Voorzitter Mr. R.J.G.J. van Warmerdam  
Penningmeester Drs. P.H.B. Pennekamp  
Secretaris R.A.B. Trum  
Bestuurslid Drs. W.A.G. Van Grimbergen  
Bestuurslid Ir. L.B. Wevers  
Bestuurslid Mr. drs. M. Jonkman  

De Van Baaren Stichting en de Van Baaren Museumstichting vallen onder hetzelfde bestuur en hebben een ANBI-status. De Van Baaren Stichting neemt deel aan de Stichting Noodhulp Utrecht en is lid van het samenwerkingsverband van vermogensstichtingen, de FIN. De ANBI gegevens zijn te vinden via de vermelding bij de FIN.

Home Over ons

© 2021 Van Baaren Stichting