Enkele voorbeelden van lopende projecten

Resto Van Harte

Resto Van HarteMet steun van de Van Baaren Stichting en de Van Harte Academie concentreren we ons op buurtmobilisatie. Dit is een proces om vrijwilligers in te zetten voor de bedrijfsvoering van het Resto. Het doel achter de buurtmobilisatie is om enerzijds de verankering in de buurt te realiseren en anderzijds hiermee de ruimte te creëren voor onze professionals om op andere locaties nieuwe activiteiten op te zetten die bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelstelling: eenzaamheid en sociaal isolement terug te dringen. In Utrecht is dit een grote uitdaging, omdat de meeste vrijwilligers een kwetsbare achtergrond hebben. Het grotere doel van deze aanpak is om tegen min of meer gelijkblijvende kosten een groter bereik onder de doelgroep te realiseren en daarmee een grotere effectiviteit van de inzet en middelen.

Tussenvoorziening

TussenvoorzieningDe Tussenvoorziening is een maatschappelijke organisatie die groepen mensen die tussen wal en schip vallen ondersteuning kan bieden. De Van Baaren Stichting steunt enkele projecten van de Tussenvoorziening, waaronder projecten ter verbetering van begeleiding aan kwetsbare gezinnen. Gezinnen komen op een kritiek moment bij de Tussenvoorziening, namelijk wanneer ze (dreigend) dakloos zijn en ze zich in een uiterst stressvolle periode bevinden. Wanneer kinderen bij de Tussenvoorziening komen hebben ze vaak al meerdere traumatische gebeurtenissen achter de rug. De Tussenvoorziening wil kinderen de begeleiding bieden die ze nodig hebben. De gezinsmethodiek die de Tussenvoorziening heeft ontwikkeld vanuit de Veerkracht methodiek, heeft hiervoor alles in huis. Van het leer-werkboek ‘Toby de eekhoorn’ tot het recent ontwikkelde instrument Kindgesprekken, de Van Baaren Stichting heeft de Tussenvoorziening vanaf het begin de ruimte geboden om de gezinsbegeleiding optimaal te ontwikkelen. Door de intensieve investering in de gezinsbegeleiding de afgelopen jaren is er veel waardevolle kennis opgedaan. De Tussenvoorziening wordt dan ook veelvuldig gevraagd om training en voorlichting over Veerkracht te geven en wordt door de Federatie Opvang als landelijk expertisecentrum op dit gebied beschouwd. Zo kunnen ook partnerorganisaties de kennis opdoen die nodig is om gezinnen de best mogelijke hulp te bieden.

Museum Catharijneconvent

Museum CatharijneconventFeest! Weet wat je viert is een educatief project, geïnitieerd door het museum en mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Van Baaren Stichting.

Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Chanouka en Sinterklaas. We gaan lekker eten en geven elkaar cadeautjes. Maar wat vieren we eigenlijk? Waar komen deze feesten vandaan en wat is hun betekenis?

Door interessante lesprogramma's in diverse musea in het land ontdekken kinderen zo de achtergrond en tradities van feesten aan de hand van echte kunstwerken, spelletjes en opdrachten. Daardoor ontdekken de kinderen meer over hun eigen achtergrond en die van een ander, waardoor meer begrip en nieuwsgierigheid wordt gecreëerd.

Museum voor 1 Dag: een unieke museumbeleving

Museum voor 1 DagMuseum Voor 1 Dag (sinds 2011) vormt samen met Vrijdag Museumdag (sinds 2009) het Utrechtse Museumproject.

Museum Voor 1 Dag is een bijzondere vorm van museumbezoek voor ouderen, die niet meer in staat zijn om zelf naar de musea toe te gaan. Een verhalenverteller brengt objecten en verhalen uit elf Utrechtse musea naar kwetsbare ouderen in de Utrechtse zorglocaties toe.

In het kader van Vrijdag Museumdag kunnen senioren uit Utrechtse wooncentra elke 2e en 4e vrijdag van de maand genieten van koffie, taart en een rondleiding in één van de Utrechtse musea. De senioren worden met busjes opgehaald bij hun wooncentrum, en vervolgens naar de musea in de Utrechtse binnenstad gereden.

Het Utrechtse Museumproject is in de afgelopen jaren erg succesvol gebleken zowel in Utrecht als daarbuiten. Dit samenwerkingsverband tussen Artekino (Angela Manders), AxionContinu en de Utrechtse musea wordt door de Van Baaren Stichting gefinancierd.

Al Amal - de eerste 1000 dagen van een kind

Al AmalVanaf 2014 ondersteunt de Van Baaren Stichting het project de eerste 1000 dagen van een kind. In dit project geeft Al Amal ondersteuning met vrijwilligers aan kwetsbare zwangere vrouwen (en de partner) met een migratieachtergrond. De ondersteuning duurt in principe 1000 dagen lang, tot en met het tweede levensjaar van het kind. Al Amal hoopt met dit project vroegtijdig bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van het kind. Het project is ontwikkeld in samenwerking met ABCD Studies uit Amsterdam. Doel is dat ouders handvatten krijgen op praktisch, sociaal en emotioneel gebied rond de zwangerschap, geboorte en de eerste twee levensjaren van het kind. In 2018 heeft het kabinet afgesproken om hier meer geld in te gaan investeren. Hiervoor is het programma ‘Een kansrijke start voor ieder kind’ opgezet. Al Amal is wat dat betreft al voorloper op dit thema en zal in 2019 samen met de gemeente Utrecht onderzoeken hoe dit project uit te breiden naar alle wijken in Utrecht.

Home Lopende projecten

© 2019 Van Baaren Stichting