Van Baaren Stichting

Het bestuur van de Van Baaren Stichting deelt u aangeslagen mede dat op vrijdag 13 januari 2023 zijn voorzitter Rob van Warmerdam na een zwaar ziekbed de uitzichtloze strijd heeft moeten staken en is heengegaan.

In dankbare herinnering gedenken wij zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij het werk van onze stichting eerst als bestuurslid en later als voorzitter.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, hun kinderen en dierbaren. Wij wensen hen veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Peter Pennekamp, Ronald Trum, Will van Grimbergen, Leo Wevers en Mayken Jonkman.

Van Baaren Stichting

In 1956 richtten de sociaal bewogen Utrechters Lambertus Hendricus van Baaren (1888-1964) en zijn zuster Josephina Francisca van Baaren (1890-1959) de Van Baaren Stichting en de Van Baaren Museumstichting op.

Wat doen wij?

Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven op het gebied van ouderenzorg, kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Wilt u een gift aanvragen voor uw project?

Doe de quickscan

Josephina en LambertusVan Baaren
© 2023 Van Baaren Stichting